Veiligheidsrichtlijnen e-NABLE Nederland

Om veilig gebruik te kunnen maken van een e-NABLE prothese raden we je aan om onderstaande veiligheidsrichtlijnen te lezen. Iedereen die tijdens onze workshops een 3D arm of hand leert maken, wordt gevraagd om de veiligheidsrichtlijnen te ondertekenen en dan pas krijg je de 3D hand of arm mee naar huis.
Een print versie in pdf-formaat kun je hier downloaden.

Lees alle verstrekte informatie zorgvuldig en volg alle aanwijzingen en instructies op. Alle uitspraken gedaan door e-NABLE zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en zijn niet bedoeld als vervanging van de diensten of aanbevelingen van een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener.

Deze verklaring is gebaseerd op testen, observaties en gebruik van de huidige 3D-geprinte arm- of handdelen.

 • Deze verklaring geeft informatie over de veiligheid en gebruik van een 3D-geprinte hand of arm, onder meer bij het tillen van zwaar materieel, gebruik van gereedschap en voertuigen. Vanwege de lage grip, die de hand/ arm heeft is het raadzaam om goed bij u – als gebruiker – of uw kind na te gaan hoe de gripfunctie is.
 • De 3D-geprinte arm of hand heeft een bepaalde grijpfunctionaliteit, waarmee lichte en vervormbare objecten vastgepakt kunnen worden. Deze verklaring maakt duidelijk dat een 3D-geprinte arm of hand geen vervanging van een volledig functionele hand of arm is.
 • Wij schrijven een toolkit voor om met onze vrijwilliger een 3D-print te maken voor u of uw kind. Uw kind moet tenminste 3 jaar oud zijn, vanwege het feit dat kleine kinderen vaker vallen en vanwege verstikkingsgevaar bij het los kunnen raken van kleine onderdelen.
 • Onderzoek heeft plaatsgevonden naar een beet van de 3D-geprinte onderdelen, hierbij is gebleken dat  een beet van een klein kind geen breuk tot gevolg heeft.
 • Lees en volg de volgende voorzorgsmaatregelen van de 3D-geprinte arm- en hand aandachtig.

Algemene (voorzorgs-)maatregelen voor gebruik

 • Bij in gebruik name wordt samen met de vrijwilliger goed gekeken naar het gebruik van de grijpfunctie en ervaren van druk en gewicht.
 • De hulpmiddelen zijn gemaakt van een plastic, dat onder relatief lage temperaturen verwerkt kan worden. Voorkomen moet worden dat ze worden blootgesteld aan temperaturen boven de 40 graden Celsius. Een 3D-geprinte arm of hand die achter gelaten wordt in een auto op een warme dag kan door de warmte vervormen en beschadigen.
 • Bij ingebruikname kunnen in eerste instantie drukplekken/blaren op de huid ontstaan, omdat de huid moet wennen aan het materiaal.
 • Als er roodheid van de huid ontstaat na het dragen binnen 15 a 20 minuten is het raadzaam de arm of hand even af te doen en het gebruik langzaam op te bouwen.
 • Als de roodheid aanhoud is het verstandig om te kijken of de huid reageert of dat sprake is van drukklachten. Bij aanhoudende roodheid kan overleg worden gevoerd met het bestuur van e-NABLE en gekeken worden of het raadzaam is om een dokter te raadplegen.
 • Controleer de 3D-geprinte arm of hand regelmatig op slijtage en neem contact op met de Stichting als onderdelen kapot of versleten zijn, we kijken dan of we onderdelen kunnen toesturen dan wel dat het nodig is om een nieuwe 3D-geprinte arm of hand te maken.
 • Gebruikers moeten er rekening mee houden dat de 3D-geprinte hand of arm kapot kan gaan, ofwel niet alle taken of speel activiteiten kunnen met de 3D-geprinte arm of hand uitgevoerd worden. Er is nog onvoldoende kennis hoe snel het materiaal slijt dan wel verouderd. De levensduur wordt wel geschat zo rond de twee jaar, ofwel het moment dat ook – groei technisch – het kind aan een nieuwe hand of arm toe is
 • Het vastpakken van zware spullen zoals bijvoorbeeld een pan met kokend water van de kookplaat af te pakken of voor het oppakken van borden/schalen met heet eten uit een oven/magnetron of in andere situaties is ten strengste verboden wegens het gevaar voor letsel.
 • Zorg ervoor dat u regelmatig de 3D-geprinte arm of hand van uw kind laat luchten/drogen, zodat zweet en andere componenten niet tot huidproblemen en andere hygiënische klachten kunnen leiden
 • Voor een kind met een gevoelige huid is het aan te bevelen om een kous/stompkous te gebruiken
 • Onderzoek goed vanaf het begin of uw kind geen allergische reacties krijgt van het materiaal
 • Zorg ervoor dat de 3D-geprinte hand of arm comfortabel zit en de gripfunctie goed is van uw kind
 • Zorg ervoor dat uw kind de 3D-geprinte hand of arm gebruikt zonder zwaar te tillen of scherpe dan wel hete materialen op te pakken
 • Zorg ervoor dat uw kind het gebruik van de hand opbouwt. Als de spieren, van uw kind vermoeid raken, is het verstandig om het gebruik te pauzeren tot de volgende dag. Zorg dat u goed in gesprek gaat met uw kind over vermoeidheid en gripfunctie.
 • Uw kind moet tijdens het gebruiken van de 3D-geprinte hand of arm te allen tijde onder toezicht van een volwassene blijven
 • Aangezien men niet kan verwachten dat jonge kinderen de veiligheid herkennen, is de ouder/ voogd die toezicht houdt verantwoordelijk
 • Laat uw kind in een langzaam en opbouwend schema wennen aan het gebruik van de 3D-geprinte arm of hand; start eerst met zo’n 5-10 minuten en bouw dit langzaam op met uw kind. Neem eventueel contact op met een kinderarts of een andere medisch professional q. revalidatie arts om na te gaan wat een veilige gebruiksduur is voor het kind en waar je op moet letten om andere problemen te voorkomen
 • Vraag uw kind aan te geven wanneer hij ergens pijn heeft, dit kan een signaal zijn dat de arm overbelast is .
 • Laat uw kind de 3D-geprinte hand of arm niet gebruiken als er een onderdeel kapot is.
 • Onderzoek regelmatig of er geen onderdelen los zitten, met name in het geval van hele jonge kinderen in verband met verstikkingsgevaar.
 • De 3D-geprinte arm of hand is niet geschikt om zware gewichten te dragen en is ook niet geschikt om het eigen gewicht op te vangen, daarom is het nodig om uw kind goed – bijvoorbeeld bij spelletjes buiten – in de gaten te houden
 • Kinderen, die (nog) niet kunnen lopen of die niet stevig op hun benen kunnen staan kunnen geen 3D-geprinte hand of arm gebruiken, omdat er letsel kan ontstaan bij vallen.
 • De 3D-geprinte arm of hand wordt schoongemaakt met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Als er vieze luchtjes ontstaan, dan kan dit schoongemaakt worden met scheerschuim, dit helpt de vieze luchtjes verwijderen.
 • Als het klittenband versleten is of niet meer goed vast blijft zitten, contact dan het bestuur van e-Nable zodat we nieuwe kunnen opsturen.
 • e-NABLE Nederland een organisatie is van onafhankelijke vrijwilligers, die als doel heeft het ontwikkelen en verstrekken van een 3D-geprinte arm of hand voor kinderen en volwassenen met behulp van 3D-print techniek. De volledige e-NABLE hulpmiddelen zijn ontworpen door individuele vrijwilligers en worden gedeeld onder open source licenties.
 • e-NABLE garandeert niet dat de 3D-geprinte arm of hand, welke steeds als unieke print wordt gemaakt, correct werkt of aan enige wettelijke vereisten voldoen. Deze ‘vrijwaring van de aansprakelijkheid’ is bedoeld om aan te geven, dat e-NABLE deze ontwerpen als experimentele hand of arm aanbiedt zonder enige vorm van garantie.
 • De persoon die hieronder tekent is, of de individuele ontvanger van het hulpmiddel, of is wanneer het kind nog minderjarig is, de ouder of rechtmatige voogd van het kind.
 • U verklaart hiermee dat de 3D-geprinte arm of hand dat verstrekt is door e-NABLE of door iemand die namens e-NABLE handelt, geen enkele garantie geeft en dat u zelf verantwoordelijk bent om uw kind te bewaken voor juist gebruik en toezicht.
 • Het ontwerp is niet bedoeld voor commercieel gebruik en het mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. U erkent de potentiële risico’s van het gebruik – zoals in de voorschriften hierboven beschreven – en begrijpt dat uw kind met het gebruik – risico loopt bij zware materialen of bij hitte, waarmee u aangeeft dat u dit risico accepteert.
 • U vrijwaart e-NABLE en zijn vrijwilligers van alle aansprakelijkheid voor alle handelingen of nalatigheden die schade, verlies, letsel of de dood als gevolg kunnen hebben door het gebruik van de ontwerp van de specifieke 3D-geprinte hand of arm, welke door een vrijwilliger wordt vervaardigd.
 • U vrijwaart e-NABLE en zijn vrijwilligers van alle aansprakelijkheid of verlies – met inbegrip van aansprakelijkheid door nalatigheid – die ontstaat in samenhang met of voortvloeiend uit het gebruik door de individuele ontvanger van de 3D-geprinte hand of arm (inclusief alle onkosten voor bijvoorbeeld een advocaat van de vrijwilligers).
 • U vrijwaart e-NABLE en alle personen verbonden aan e-NABLE van alle aansprakelijkheid bij het ontstaan van verwondingen of schade, met inbegrip van alle gevolg-, incidentele, indirecte, punitieve of speciale schade die voortvloeit uit of voortvloeit uit het gebruik van de 3D-geprinte arm of hand zoals vervaardigd met een vrijwilliger van e-NABLE of een persoon geassocieerd met e-NABLE.
 • Alle informatie die wordt verstrekt door e-NABLE en personen die geassocieerd zijn met e-NABLE is nimmer bedoeld om gebruikt te worden of erop te vertrouwen dat daarmee een gezondheidsprobleem of ziekte kan worden gediagnosticeerd of behandeld.