Disclaimer

Algemeen

Iedereen die voor welke doeleinden dan ook gebruik maakt van de website van Stichting e-NABLE Nederland gaat akkoord met de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Stichting e-NABLE Nederland behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt . Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Stichting e-NABLE Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Links naar andere websites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Stichting e-NABLE Nederland neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie over inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. Evenmin wordt aansprakelijkheid voor schade en/of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan aanvaard.

Verwijzingen/Koppelingen naar de Stichting e-NABLE Nederland website

Het is toegestaan om een koppeling te maken van een andere websites naar de Stichting e-NABLE Nederland website, slechts op voorwaarde dat:

  •  een website niet mag suggereren dat Stichting e-NABLE Nederland de informatie op die site ondersteunt of aanbeveelt
  •  Stichting e-NABLE Nederland website niet mag worden gebruikt als ingesloten online frame
  •  een website een link naar de Stichting e-NABLE Nederland website mag gebruiken, maar geen inhoud mag kopiëren
  •  een website geen onjuiste informatie over Stichting e-NABLE Nederland mag geven
  •  een website geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie mag bevatten

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting e-NABLE Nederland of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Stichting e-NABLE Nederland. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Stichting e-NABLE Nederland.